Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. Rozszerzenie zakresu usług o kompleksowe rozwiązania w zakresie niezależności energetycznej,

mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa przez poprzez wprowadzenie na rynek kompleksowej usługi związanej z koncepcją budowy budynku niezależnego energetycznie oraz utworzenie 1 etatu średniorocznie do dnia złożenia wniosku o płatność,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”.

Rozważasz zainwestowanie w instalację fotowoltaiczną w Łomiankach lub w Warszawie i okolicach? Skontaktuj się z naszym doradcą!