Fotowoltaika pozwala na bardziej ekonomiczne i ekologiczne życie. Dlaczego?

greeninside-obniz-koszty-energii-fotowoltaika-warszawa

Obniż koszty energii

Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na znaczące obniżenie rachunku za energię elektryczną.

Wprowadzony system Net-Billing pozwala sprzedać nadwyżkę energii wprowadzonej w sieci swojego dostawcy prądu i obniżyć rachunek za energię pobraną z sieci. Nowy system premiuje autokonsumpcję, którą można zwiększyć montując falownik hybrydowy z magazynem energii i systemem zarządzania. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Jak to działa”.

Uniknij wzrostu cen energii

Instalacja fotowoltaiczna zabezpiecza Twój domowy budżet przed spodziewanymi w najbliższych latach podwyżkami cen energii.

W nadchodzących latach koszty energii elektrycznej na pewno ulegną podwyżce. Inwestycja w panele fotowoltaiczne to uniezależnienie się od sytuacji na polskim rynku energetycznym. Każdą kilowatogodzinę zielonej energii oddanej do sieci możesz bez żadnych dodatkowych opłat odebrać od zakładu energetycznego. Posiadacze instalacji fotowoltaicznej rozliczają się za prąd w SYSTEMIE OPUSTÓW, co oznacza, że nie płacą za prąd, a wzrost ceny ich nie dotyczy.

greeninside-uniknij-wzrostu-cen-energii-fotowoltaika-warszawa
greeninside-zyj-ekologiczniej-fotowoltaika-warszawa

Żyj ekologiczniej

Zielona energia to czysta energia. Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy ani nie wpływa negatywnie na zmiany klimatu.

Opublikowany w 2019 roku raport ONZ o zmianach klimatu ostrzega nas o zbliżającej się katastrofie ekologicznej. Większość uzyskiwanej obecnie energii pochodzi ze spalania węgla, co oznacza emisję do środowiska dwutlenku węgla. Szansą na uniknięcie katastrofalnych skutków globalnego ocieplenia jest wyhamowanie go poniżej 1,5° Celsjusza. Ważnym elementem tych działań jest inwestycja w odnawialne źródła energii, takie jak prąd ze słońca.

Elementy Systemu Fotowoltaicznego

najwazniejsze-elementy-systemu-fotowoltaicznego

Ogniwa fotowoltaiczne, z których zbudowane są MODUŁY FOTOWOLTAICZNE, pod wpływem działania promieni słonecznych wytwarzają prąd stały.
Produkcja prądu rozpoczyna się od godzin porannych, kiedy zaczyna operować słońce. Największą wydajność instalacja osiąga w godzinach najbardziej nasłonecznionych, ale wyprodukowana wtedy nadwyżka zostaje przekazana do zakładu energetycznego. Z wytworzonej w ten sposób kilowatogodziny możesz skorzystać później, pobierając ją bez dodatkowych kosztów ze swojej sieci energetycznej.
Najważniejszym elementem systemu fotowoltaicznego odpowiadającym za przekształcenie prądu stałego na prąd zmienny jest FALOWNIK. To urządzenie, które przekształca prąd stały w zmienny, co umożliwia zasilanie urządzeń elektrycznych oraz podłączenie do sieci publicznej.
Instalacja fotowoltaiczna (określana także jako PV, od ang. „photovoltaic”) nie wiąże się z jakąkolwiek dodatkową wymianą instalacji elektrycznej, kabli czy gniazdek. Okablowanie w domu pozostaje bez zmian.

Rozliczenie Energii z Zakładem Energetycznym

System net-billingu  wprowadzony z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r.  od 1 kwietnia 2022 r. zakłada odrębne rozliczenie energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość ustaloną według ceny giełdowej. W tym systemie prosument ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej, ponieważ pobraną energię kupuje ze wszystkimi opłatami (w tym VAT), zgodnie z taryfą swojego sprzedawcy. Prosument kupuje więc energię z wszystkimi opłatami taryfowymi, a sprzedaje bez tych opłat.

Na czym polega net-billing?

Prosument ma własne konto, a na nim depozyt prosumencki, który odpowiada wartości wprowadzonej do sieci energii. Kwota może być rozliczana na koncie przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt. Z tego depozytu będzie też płacił za pobraną energię. Co ważne, niewykorzystane w okresie 12 miesięcy pieniądze sprzedawca zwróci tylko do 20 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Wniosek jest prosty – nie opłaca się instalacji przewymiarowywać.
Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii wprowadzone do sieci z instalacji prosumenckiej będą wyceniane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej (Rynek Dnia Następnego) z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych według cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej.

System opustów (czyli netmetering) – Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z 2015 umożliwiła posiadaczom instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp rozliczanie się z zakładem energetycznym. Netmetering umożliwia oddawanie energii w okresach nadprodukcji i odbieranie jej, kiedy panel nie wytwarza prądu.
Prosument (czyli odbiorca energii elektrycznej, który jednocześnie wytwarza energię z odnawialnych źródeł energii) odbiera prąd bez dodatkowych kosztów, w proporcji 1:0,7 lub 1:0,8, w zależności od mocy instalacji. Przy instalacji do 10 kW, za każdą kilowatogodzinę otrzyma więc 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy 10-50 kW, będzie to 0,7 kWh.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r.  wprowadzającą od 1 kwietnia 2022 r. net-billing ,dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów. Będą mogli z niego korzystać przez okres kolejnych 15 lat.

Rozważasz zainwestowanie w instalację fotowoltaiczną w Łomiankach lub w Warszawie i okolicach? Skontaktuj się z naszym doradcą!

Współpraca krok po kroku

null
Konsultacja z naszym doradcą – nasz doradca jest do dyspozycji, jeśli chcesz uzyskać informację na temat zalet instalacji fotowoltaicznej czy ogólnych zasad dofinansowania. Ponieważ działamy lokalnie, jesteśmy dostępni na terenie Łomianek oraz aglomeracji warszawskiej.
null
Wizja lokalna – aby przygotować dokładną ofertę, musimy nie tylko dowiedzieć się, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne domu, ale też w jaki sposób będzie na miejscu wyglądała instalacja fotowoltaiczna. Zapoznajemy się z oczekiwaniami Klienta oraz oceniamy możliwości techniczne.
null
Dobór rozwiązania i przygotowanie oferty – przedstawiamy propozycję doboru podzespołów instalacji fotowoltaicznej w kilku wariantach oraz jej projekt. Przygotowujemy pełną dokumentację, wizualizację oraz analizę uzysków.
null
Zawarcie umowy – udzielamy pomocy przy pozyskaniu dotacji lub preferencyjnego finansowania z dostępnych na rynku instrumentów wsparcia. Zapewniamy bezpieczeństwo, wszystkie prowadzone prace są objęte ubezpieczeniem OC na kwotę 500 tys. zł.
null
Montaż i uruchomienie instalacji – zapewniamy dostawę i montaż instalacji przez doświadczonych instalatorów posiadających uprawnienia elektro-energetyczne. Na koniec dostarczamy kompletną dokumentację powykonawczą, zawierającą protokoły z pomiarów elektrycznych, karty techniczne oraz gwarancyjne.
null
Zgłoszenie instalacji – koordynujemy proces przyłączenia instalacji do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. Nie musisz więc przejmować się formalnościami, Green Inside odciąża Cię z tego obowiązku.
null
Serwis – wiemy jak istotna jest obsługa Klienta nie tylko na etapie samej inwestycji, ale także podczas okresu serwisowania. Możesz na nas liczyć przez cały okres użytkowania swojej instalacji fotowoltaicznej.