Zapewniamy pełną obsługę wniosków o dotację

🪫Mój prąd 5.0

✅ kolejny piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” (MP5) został uruchomiony w dniu 22.04.2023
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tys. zł.
✅ Projekt Doradztwa Energetycznego, czyli Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
Dotacją objęte są elementy systemu opartego o instalację fotowoltaiczną z magazynem energii:
✅ instalacja fotowoltaiczna – 7 tys. zł
✅ magazyn energii  – 16 tys. zł
✅ system zarządzania energią – 3 tys. zł
✅ magazyn ciepła – 5 tys. zł
✅ pompa ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł
✅ gruntowa pompa ciepła –  28,5 tys. zł
✅ pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł
✅ Kolektory słoneczne c. w. u. – 3,5 tys. zł
Mój Prąd 5.0 to również rozszerzenie możliwości uzyskania dotacji do termomodernizacji. Zgodnie z zapowiedziami, pieniądze na pompę ciepła będą mogły przysługiwać nie tylko przy wymianie kopciucha – nieefektywnego źródła na paliwo stałe na pompę ciepła (jak ma to miejsce w programie Czyste Powietrze), ale również na przykład przy wymianie kotła gazowego na pompę ciepła.

Program Moje Ciepło – dotacje do pomp ciepła w nowych domach

Od 29 kwietnia 2022 roku ruszył nabór wniosków w programie Moje Ciepło.
Nowy program dotacyjny to kolejna inicjatywa na rzecz walki ze smogiem. Moje ciepło razem z programem Czyste Powietrze wesprze inwestycje w ekologiczne źródła ciepła. Tym razem, w ramach programu Moje Ciepło, dofinansowanie będzie dotyczyło wsparcia rozwoju powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych mieszkalnych budynkach jednorodzinnych. Wysokość dotacji wynosi od 7 do nawet 21 tys. zł.
Budżet programu to 600 mln zł. Ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać będzie zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.
https://mojecieplo.gov.pl/
Moje Ciepło – praktyczny poradnik

Rodzaj i typ pompy ciepłaDofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział w kosztach kwalifikowanychprocentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny*nie więcej niż [zł]
Gruntowedo 30%do 45%21000
Powietrzne typu powietrze – powietrze w systemie centralnymdo 30%do 45%7000
Powietrzne typu powietrze – wodado 30%do 45%7000

* W rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 1744).

Program „Czyste powietrze”

W ramach programu dofinansowana jest wymiana starych kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków. Na te działania realizowane w latach 2018-2029 przeznaczono kwotę 103 mld zł.
Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Środki z programu mogą być przeznaczone na:
✅ wymianę, zakup oraz montaż źródeł ciepła (takich które spełniają wymagania programu);
✅ mikroinstalację fotowoltaiczną;
✅ wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych;
✅ montaż i modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji centralnego ogrzewania;
✅ docieplenie domu;
✅ instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

Ulga termoizolacyjna

Z początkiem 2019 roku weszła nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza ulgę w związku z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Ulga ta pozwala właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych odliczyć od podatku wydatki związane z modernizacją systemów grzewczych czy dociepleniem domu. Maksymalna kwota takiego odliczenia to 53 tys. zł.
Wśród listy materiałów i usług objętych ulgą znajduje się także zakup oraz usługa montażu instalacji fotowoltaicznej (wartość z materiałem).
Z ulgi może skorzystać podatnik opłacających PIT według skali (stawki 18% i 32%), przedsiębiorca płacący podatek liniowy lub rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Musi być on właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Pod tą definicją kryje się budynek wolnostojący, w którym wydzielone są nie więcej niż dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.